5 czerwca 2021 roku w wieku 88 lat zmarł prof. Marian Gapiński, botanik, mykolog, ogrodnik, nestor polskiego pieczarkarstwa. Maria Gapiński był wieloletnim nauczycielem akademickim Uniwersytetu Przyrodniczego, wcześniej Akademii Rolniczej w Poznaniu. Kierował Katedrą Warzywnictwa, był dziekanem Wydziału Ogrodniczego i Kierownikiem Studium Doktoranckiego a przede wszystkim specjalistą w dziedzinie uprawy pieczarek. Pieczarce poświęcił wiele prac naukowych, książek i artykułów w prasie specjalistycznej. Samodzielnie lub we współpracy napisał około 500 publikacji, które wniosły istotny wkład w rozwój polskiego pieczarkarstwa.

Od listopada ubiegłego roku Centrum Kultury w Wielichowie przy współpracy z p. dr. Ryszardem Gnusem gromadzi bogate archiwum prof. Mariana Gapińskiego. Znajdują się w nim książki, opracowania naukowe, slajdy, notatki, zdjęcia, prasa branżowa. W ten sposób możemy zapoznać się z bogatym dorobkiem naukowym i poznać życie Pana profesora. Na uwagę zasługują m.in. prace magisterskie i doktorskie, które zostały napisane nie tylko przez studentki i studentów M. Gapińskiego. Prof Marian Gapiński wypromował ok. 120 magistrów i 7 doktorantów. Z tego dorobku w archiwum CK znalazły się 94 prace. Wśród promotorów prac znajdują się również inni wykładowcy poznańskiej uczelni, są to m.in: dr Anna Binek, dr Barbara Politycka, dr. Anna Trębacz, dr hab. Mirosława Ziombra, prof. dr hab. Mikołaj Knaflewski, prof. dr hab. Tadeusz Pudelski, prof. dr hab. Julian Wawrzyniak, dr. Józef Piróg, dr hab. Krzysztof Sobieralski, prof. dr hab. Andrzej Komosa.

Z tego miejsca zwracamy się z prośbą do osób, których prace posiadamy aby zgłosiły się do Centrum Kultury. Może zechcą się Państwo podzielić swoimi wspomnieniami z okresu studiowania w Akademii Rolniczej. Szczególnie cenne będą dla nas wspomnienia dotyczące współpracy z prof. Marianem Gapińskim. Zwracamy się również z apelem do osób, których prace nie znajdują się
w naszym wykazie. Na Państwa zgłoszenia również czekamy. W ten sposób wzbogacimy naszą wiedzę o ważnym rozdziale polskiego rolnictwa, który współtworzył prof. Gapiński.

Dziękujemy rodzinie prof. Gapińskiego za przekazanie archiwum. Dokumenty, książki
i pamiątki znajdą swoje miejsce w bibliotece. Równocześnie przyczynią się do poszerzenia wiedzy na temat polskiego pieczarkarstwa. Po skatalogowaniu i opisaniu wybrane materiały udostępnimy do użytku powszechnego, tak w wersji papierowej jak i cyfrowej.

Zgłoszenie prosimy kierować pod adresem mailowym biuro@ckwielichowo.pl lub tel. 61 44 33 199 (Paweł Michalski).

Spis prac magisterskich i dyplomowych pochodzących z archiwum prof. Mariana Gapińskiego

Beata Dziamska – Frankowska, Wpływ substancji stymulujących na wzrost grzybni pieczarki i boczniaka, Poznań 1993 Akademia Rolnicza w Poznaniu

Małgorzata Buka, Wpływ hydrożeli na właściwości fizyczne okrywy do uprawy pieczarek, Akademia Rolnicza w Poznaniu, Poznań 2003r.

Janusz Balcerowski, Przydatność kilkunastu odmian szparaga do uprawy na zielone wypustki, Akademia Rolnicza w Poznaniu, Poznań 1990r.1

Małgorzata Słoma-Wojtkowiak, Wpływ różnych podłoży i dodatków wapnia na wzrost grzybni i planowanie boczniaka, Akademia Rolnicza w Poznaniu, Poznań 1985r.2

Marek Siwulski, Wybrane metody testowania grzybni ziarnistej pieczarki, Akademia Rolnicza w Poznaniu, Poznań 1982r.

Dorota Baraniecka, Przydatność różnych pożywek płynnych do produkcji grzybni czernidłaka kołpakowatego, Akademia Rolnicza w Poznaniu, Poznań 2004r.

Tomasz Krasowski, Porównanie planowania odmian szparaga w uprawie na bielone wypustki, Akademia Rolnicza w Poznaniu, Poznań 1990r.3

Danuta Sobkowiak, Wpływ użytkowanego podłoża organicznego na planowanie pomidora uprawianego w workach polipropylenowych w tunelu foliowym, Akademia Rolnicza w Poznaniu, Poznań 1990r.4

Danuta Szczublewska, Wpływ wilgotności podłoża na wzrost grzybni i planowanie boczniaka, Akademia Rolnicza w Poznaniu, Poznań 1999r.5

Joanna Mickiewicz, Wpływ środków ochrony roślin na wzrost grzybni i wiązanie owocników pieczarki dwuzarodnikowej, Akademia Rolnicza w Poznaniu, Poznań 1992r.

Violetta Kornak, Przydatność różnych podłoży do uprawy boczniaka, Akademia Rolnicza w Poznaniu, Poznań 1986r.6

Alicja Tuńska, Porównanie plonowania kultur krzyżówkowych pieczarki dwuzarodnikowej, Akademia Rolnicza w Poznaniu, Poznań 1996r.7

Joanna Musiałowska, Wpływ hydrożeli na właściwości fizyczne okrywy do uprawy pieczarki, Akademia Rolnicza w Poznaniu, Poznań 2001r.

Teresa Jokś-Oramas, Podłoża do uprawy boczniaka ostrygowatego, Akademia Rolnicza w Poznaniu, Poznań 1979r.

Krystyna Cichy, Podłoża w uprawie boczniaka, Akademia Rolnicza w Poznaniu, Poznań 1979/1980r.

Elżbieta Makowska i Danuta Malewska, Porównanie plonowania różnych odmian pieczarki, Akademia Rolnicza w Poznaniu, Poznań 1978r.

Lucyna Pięta, Wpływ różnych dodatków i pasteryzacji podłoża na wzrost grzybni boczniaka, Akademia Rolnicza w Poznaniu, Poznań 1982r.

Barbara Kobiera, Porównanie plonowania kilku odmian pieczarek, Akademia Rolnicza, Poznań 1984r.

Romana Szyfter, Porównanie plonowania kilku odmian pieczarki, Akademia Rolnicza w Poznaniu, Poznań 1983r.

Anna Tyc i Maria Utracka, Porównanie kilku odmian pieczarki pod względem cech morfologicznych, kiełkowania zarodników, wzrostu grzybni kultur jedno – i wielozaradnikowych oraz tkankowych, Akademia Rolnicza w Poznaniu, Poznań 1983r.

Danuta Grajzer-Kowalik, Porównanie plonowanie kilku odmian pieczarek, Akademia Rolnicza w Poznaniu, Poznań 1985r.

Małgorzata Andrzejewska, Reakcja grzybni boczniaka i pieczarki na środki chemiczne, Akademia Rolnicza w Poznaniu, Poznań 1993r.

Krystyna Grabowska, Kryteria oceny grzybni pieczarki dwuzarodnikowej, Akademia Rolnicza w Poznaniu, Poznań 1989r.

Małgorzata Skręta, Wpływ dodatku do pożywki substancji białkowych na wzrost i rozwój grzybni twardziaka jadalnego, Akademia Rolnicza w Poznaniu, Poznań 1990r.

Marek Flig, Kryteria oceny jakości grzybni pieczarki, Akademia Rolnicza w Poznaniu, Poznań 1987r.

Katarzyna Andrzejczak, Wpływ środków chemicznych na wzrost grzybni pieczarki, Akademia Rolnicza w Poznaniu, Poznań 1994r.

Joanna Kuźmicka, Możliwości poprawienia zdolności kiełkowania nasion wybranych gatunków roślin warzywnych, Akademia Rolnicza w Poznaniu, Poznań 1992r.8

Danuta Dynowska, Kryteria oceny grzybni pieczarki dwuzarodnikowej, Akademia Rolnicza w Poznaniu, Poznań 1991r.

Dorota Baraniecka, Przydatność różnych pożywek płynnych do produkcji grzybni czernidłaka kołpakowatego, Akademia Rolnicza w Poznaniu, Poznań 2004r.

Piotr Milczarkiewicz, Wpływ wybranych pestycydów na wzrost grzybni i wiązanie owocników pieczarki dwuzarodnikowej, Akademia Rolnicza w Poznaniu, Poznań 1990r.

Katarzyna Bazyli, Wpływ podłoża na wzrost i plonowanie twardziaka, Akademia Rolnicza w Poznaniu, Poznań 1989r.

Dagmara Dunda, Kora jako składnik okrywy w uprawie pieczarki, Akademia Rolnicza w Poznaniu, Poznań 1982r.

Izabela Grudzińska, Wpływ „czesania” okrywy na plonowanie pieczarki, Akademia Rolnicza w Poznaniu, Poznań 1988r.

Małgorzata Koblańska, Zawartość glukozydów fenolowych w roślinach papryki słodkiej rosnącej na podłożu wielokrotnie użytkowanym w uprawie ogórka. Akademia Rolnicza w Poznaniu, Poznań 1989r.9

Małgorzata Skręta, Wpływ dodatku do pożywki substancji białkowych na wzrost i rozwój grzybni twardziaka jadalnego, Akademia Rolnicza w Poznaniu, Poznań 1990r.

Grażyna Sosna, Porównanie plonowanie wybranych odmian boczniaka, Akademia Rolnicza w Poznaniu, Poznań 1989r.10

Ewa Idczak, Porównanie plonowanie wybranych odmian boczniaka, Akademia Rolnicza w Poznaniu, Poznań 1990r.11

Barbara Górniak, Wpływ cięcia roślin i zbioru owoców o późnej dojrzałości na planowanie papryki w tunelach, Akademia Rolnicza w Poznaniu, Poznań 1989r.12

Alicja Hanysz, Wpływ dwutlenku węgla na planowanie boczniaka, Akademia Rolnicza w Poznaniu, Poznań 1994r.13

Katarzyna Wdowczyk, Wpływ światła na plonowanie i cechy morfologiczne owocników boczniaka, Akademia Rolnicza w Poznaniu, Poznań 1995r.14

Jolanta Golec, Porównanie plonowania kilku odmian boczniaka, Akademia Rolnicza w Poznaniu, Poznań 1986r.

Ewa Kaczanowskia, Wpływ podłoża na wzrost i plonowanie twardziaka jadalnego, Akademia Rolnicza w Poznaniu, Poznań 1990r.

Joanna Lewandowska, Kryteria oceny grzybni pieczarki dwuzarodnikowej, Akademia Rolnicza w Poznaniu, Poznań 1990r.

Anna Zarzeczna, Wpływ podłoży na wzrost grzybni pieczarki, boczniaka, twardziaka i pierścieniaka oraz plonowanie twardziaka, Akademia Rolnicza w Poznaniu, Poznań 1991r.15

Robert Pawlak, Wpływ podłoża na wzrost grzybni i plonowanie soplówki jeżowatej, Akademia Rolnicza w Poznaniu, Poznań 2004r.16

Ewa Andrzejak, Wpływ rodzaju pożywek i przeszczepiania na wzrost grzybni wybranych odmian pieczarki dwuzarodnikowej i boczniaka ostrygowatego, Akademia Rolnicza w Poznaniu, Poznań 1988r.17

Jacek Bartkowiak, Wpływ rodzaju podłoża grzybni agaricus bisporus, pleurotus ostreatus, lentinus edodes, flammulina velutipes, Akademia Rolnicza w Poznaniu, Poznań 1988r.

Andrzej Kordylewski, Porównanie plonowania kilku odmian boczniaka, Akademia Rolnicza w Poznaniu, Poznań 1988r.18

Ewa Staszulonek-Jąder, Kryteria oceny grzybni ziarnistej pieczarki, Akademia Rolnicza w Poznaniu, Poznań 1985r.

Lidia Kmiecik, Wpływ różnych podłoży organicznych na plon boczniaka ostrygowatego, Poznań 1985r.

Jacek Kacprzak, Porównanie plonowania grzybni różnych odmian pieczarki, Akademia Rolnicza w Poznaniu, Poznań 1984r.

Mariola Tomaszek, Uprawa pomidora w tunelach foliowych w podłożu organicznym na różnych podkładach grzejnych, Akademia Rolnicza w Poznaniu, Poznań 1986r.19

Małgorzata Lewandowska, Wpływ nawadniania i rozstawy na wysokość i jakośc plonu brokuła włoskiego, Akademia Rolnicza w Poznaniu, Poznań 1995r.20

Krzysztof Chorchos, Wpływ grubości okrywy na plonowanie pieczarki, Akademia Rolnicza w Poznaniu.

Marian Cierszyński, Wpływ podłoża, rodzaju grzybni i sposobu jej sadzenia na plonowanie pieczarek, Wyższa Szkoła Rolnicza w Poznaniu, Poznań 1970r.21

Aleksandra Ćwiok, Przydatność różnych materiałów organicznych jako podłoży do uprawy boczniaka, Akademia Rolnicza w Poznaniu, Poznań 1985r.22

Grażyna Łaska-Pawełek, Podłoża do uprawy boczniaka ostrygowatego, Poznań 1978r.

Agnieszka Rybicka, Struktura podaży owoców i warzyw na targowiskach Poznania, Akademia Rolnicza w Poznaniu, Poznań 1993r.23

Katarzyna Szumera, Wpływ temperatury na wzrost grzybni i plonowanie boczniaka, Akademia Rolnicza w Poznaniu, Poznań 1992r.24

Maciej Bratborski, Wybór optymalnych faz rozwojowych pomidora szklarniowego do nawożenia dolistnego mikroskładnikami, Akademia Rolnicza w Poznaniu, Poznań 1991r.25

Tomasz Jaworski, Czynniki produkcji a wydajność szparagarni w rejonie Kościana, Akademia Rolnicza w Poznaniu, Poznań 1992r.26

Barbara Gizińska, Porównanie plonowanie ośmiu odmian ogórka uprawianego w tunelu foliowym, Akademia Rolnicza w Poznaniu, Poznań 1991r.27

Jerzy Nawrot, Porównanie plonowania dwóch odmian pieczarki z uwzględnieniem różnych metod produkcji grzybni matecznej, Akademia Rolnicza w Poznaniu, Poznań 1986r.

Urszula Śnioch, Ekonomika i organizacja zmechanizowanych procesów produkcyjnych warzyw i owoców w bazie „Hortexu” w Środzie Wlkp., Akademia Rolnicza w Poznaniu, Poznań 1992r.28

Sławomir Antoniuk, Porównanie wzrostu grzybni wybranych kultur wielozarodnikowych pieczarki na pożywkach stałych. Akademia Rolnicza w Poznaniu, Poznań 1989r.29

Waldemar Kozłowski, Porównanie plonowania kilku odmian pieczarki, Akademia Rolnicza w Poznaniu, Poznań 1986r.

Sławomir Paszkier, Porównanie wzrostu grzybni i plonowania kultur jednozarodnikowych pieczarki dwuzarodnikowej, Akademia Rolnicza w Poznaniu, Poznań 1994r.30

Jacek Stroński, Porównanie plonowania kilku odmian pieczarki, Akademia Rolnicza w Poznaniu, Poznań 1987r.

Roman Kwiatkowski, Wpływ przechowywania zarodników i szybkości wzrostu grzybni na plon pieczarki dwuzarodnikowej, Akademia Rolnicza w Poznaniu, Poznań 1988r.31

Mariusz Salwin, Wpływ sposobu przechowywania grzybni na wzrost i plonowanie pieczarki dwuzarodnikowej Agaricus bisporus (lange) Imbach, Akademia Rolnicza w Poznaniu, Poznań 2005r.32

Izabella Grzebielucha, Wpływ niektórych czynników na wzrost grzybni i plonowanie lakownicy lśniącej (Gandorema lucidum) (Fr.) Karst., Akademia Rolnicza w Poznaniu, Poznań 2008r.33

Szymon Frąk, Wpływ długości kondycjonowania na jakość i selektywność podłoża uprawowego pieczarki, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań 2018r.34

Paweł Smereczniak, Zmiany składu pożywki w środowisku korzeniowym pomidora szklarniowego uprawianego w podłożach inertnych, Akademia Rolnicza w Poznaniu, Poznań 1998r.35

Monika Plucińska, Przydatność różnych pożywek płynnych do produkcji grzybni Pholiota nameko, Akademia Rolnicza w Poznaniu, Poznań 2004r.

Kamilla Bugzel, Porównanie plonowania kultur jednozarodnikowych pieczarki dwuzarodnikowej Agaricus bisporus (Lange) Sing., Akademia Rolnicza w Poznaniu, Poznań 1996r.36

Monika Jargan, Wpływ dodatków organicznych do podłoża na wzrost grzybni i plonowanie twardziaka jadalnego – Lentinus edodes (Berk.) Sing., Akademia Rolnicza w Poznaniu, Poznań 1994r.37

Krzysztof Drożdż, Spożycie owoców i warzyw w Polsce w latach 1980 – 1993, Akademia Rolnicza w Poznaniu, Poznań 1995r.38

Katarzyna Remdejko, Ocena jakości grzybni boczniaka w zależności od okresu i warunków przechowywania, Akademia Rolnicza w Poznaniu, Poznań 1996r.39

Magdalena Golc, Wzrost i plonowanie wybranych szczepów czernidłaka kołpakowatego (Coprinus comatus), Akademia Rolnicza w Poznaniu, Poznań 1996r.40

Justyna Szydłowicz, Wpływ grubości okrywy na plonowanie pieczarki, Akademia Rolnicza w Poznaniu, Poznań 1985r.

Joanna Mickiewicz, Wpływ środków ochrony roślin na wzrost grzybni i wiązanie owocników pieczarki dwuzarodnikowej (Agaricus bisporus), Akademia Rolnicza w Poznaniu, Poznań 1992r.

Marek Gizelski, Wpływ pestycydów stosowanych do okrywy na wzrost grzybni i wiązanie owocników pieczarki, Akademia Rolnicza w Poznaniu, Poznań 1989r.

Krzysztof Golec, Wpływ grubości okrywy na plonowanie pieczarki, Akademia Rolnicza w Poznaniu, Poznań 1986r.

Wiesława Liczbańska, Przydatność różnych podłoży do uprawy boczniaka, Akademia Rolnicza w Poznaniu, Poznań 1983r.

Lucyna Miśkiewicz, Wpływ substancji czynnych, zawartych w korze, na wzrost grzybni pieczarki i boczniaka ostrygowatego, Akademia Rolnicza w Poznaniu, Poznań 1980r.

Ewa Gawłowicz, Wpływ rodzaju podłoża na plonowanie różnych odmian boczniaka, Akademia Rolnicza w Poznaniu, Poznań 2001r.41

Barbara Kobiera, Porównanie plonowania kilku odmian pieczarek, Akademia Rolnicza w Poznaniu, Poznań 1984r.

Bogna Malendowicz-Major, Porównanie przydatności płynnych pożywek do rozmnażania grzybni boczniaka (Pleurotus), Akademia Rolnicza w Poznaniu, Poznań 2005r.

Maria Jeziorna i Anna Zawitaj, Wpływ różnych odmian grzybni na wysokość i jakość plonu pieczarek, Akademia Rolnicza w Poznaniu, Poznań 1976r.

Elżbieta Kordylewska, Wpływ podłożna na wzrost grzybni pieczarki, boczniaka, twardziaka i pierścieniaka, Akademia Rolnicza w Poznaniu, Poznań 1989r. 42

Danuta M. Ignatowicz, Niektóre kryteria oceny grzybni pieczarki, Akademia Rolnicza w Poznaniu, Poznań 1984r.

Krsytyna Hampelska i Janusz Hampelski, Wpływ różnych podłoży i dodatków wapnia na wzrost grzybni boczniaka, Akademia Rolnicza w Poznaniu, Poznań 1983r.

Anna Hawrylczak, Kryteria oceny grzybni pieczarki, Akademia Rolnicza w Poznaniu, Poznań 1986r.

Joanna Stefaniak, Wpływ sposobów przyspieszania na plonowanie ziemniaka wczesnego (Solanum tuberosum L.), Akademia Rolnicza w Poznaniu, Poznań 2006r.43

1Promotor dr Anna Biniek

2Promotorzy Marian Gapiński i dr Mirosława Ziombra

3Pod kierunkiem doc. dr hab. Mikołaja Knaflewskiego

4Pod kierunkiem dr Józefa Piroga

5Pod kierunkiem dr hab. Mirosławy Ziombry

6Pod kierunkiem dr Mirosławy Ziombry

7Pod kierunkiem dr K. Sobieralskiego

8Pod kierunkiem dr Romana Hołubowicza

9Pod kierunkiem dr Barbary Polityckiej

10Pod kierunkiem dr Mirosławy Ziombry

11Pod kierunkiem dr Mirosławy Ziombry

12Pod kierunkiem prof. dr hab. Tadeusza Pudelskiego

13Pod kierunkiem dr Mirosławy Ziombry

14Pod kierunkiem dr Mirosławy Ziombry

15Pod kierunkiem dr Marka Siwulskiego

16Praca doktorska napisana pod kierunkiem dr hab. Mirosławy Ziombry

17Pod kierunkiem dr Mirosławy Ziombry

18Pod kierunkiem dr Mirosławy Ziombry

19Pod kierunkiem dr Józefa Piroga

20Pod kierunkiem prof. dr hab. Mikołaja Knaflewskiego

21Pod kierunkiem doc. dr hab. Zbigniewa Borny

22Pod kierunkiem doc. dr hab. Mariana Gapińskiego i dr Mirosławy Ziombry

23Pod kierunkiem prof. dr hab. Juliana Wawrzyniaka

24Pod kierunkiem dr Mirosławy Ziombry

25Pod kierunkiem dr Wojciecha Tyksińskiego

26Pod kierunkiem prof. dr hab. Juliana Wawrzyniaka

27Pod kierunkiem prof. dr hab. Tadeusza Pudelskiego

28Pod kierunkiem dr Anny Trębacz

29Pod kierunkiem dr Krzysztofa Sobieralskiego

30Pod kierunkiem dr Krzysztofa Sobieralskiego

31Pod kierunkiem dr Krzysztofa Sobieralskiego

32Pod kierunkiem dr hab. Krzysztofa Sobieralskiego

33Pod kierunkiem dr hab. Krzysztofa Sobieralskiego

34Pod kierunkiem dr hab. inż. Danieli Gwiazdowskiej

35Pod kierunkiem prof. dr hab. Andrzeja Komosy

36Pod kierunkiem dr Krzysztofa Sobieralskiego

37Pod kierunkiem dr Marka Siwulskiego

38Pod kierunkiem prof. dr hab. Juliana Wawrzyniaka

39Pod kierunkiem dr Mirosławy Ziombry

40Pod kierunkiem dr Marka Siwulskiego

41Pod kierunkiem dr hab. Mirosławy Ziombry

42Pod kierunkiem dr Mirosławy Ziombry

43Praca doktorska

obrazek grafik
GRAFIK ZAJĘĆ
KALENDARZ WYDARZEŃ
obrazek grafik
ŚWIĘTO PIECZARKI