Rocznica wybuchu II wojny

1 września przy Pomniku „Cześć Bohaterom i Męczennikom 1939-1945 odbyły się obchody 81 rocznicy wybuchu II Wojny Światowej. Okrutna wojna, która przyniosła wiele ofiar, cierpienia i łez odcisnęła trwałe piętno na mieszkańcach naszego kraju. Pod Pomnikiem kwiaty złożyły delegacje władz samorządowych z Panią Honoratą Kozłowską burmistrzem Wielichowa, Panią Genowefą Feldgebel przewodniczącą Rady Miejskiej i Panem Grzegorzem Hermanem dyrektorem Centrum Kultury oraz delegacja Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Wielichowie. Znicz przy pomniku zapaliły harcerki i zuchy z 9 Grunwaldzkiej Drużyny Harcerskiej w Wielichowie i 15 Grunwaldzkiej Gromady Zuchowej w Wielichowie. Następnie uczestnicy uroczystości przeszli na cmentarz parafialny gdzie przy Pomniku Powstańców Wielkopolskich została złożona wiązanka kwiatów i zapalony znicz. W obu miejscach pamięci narodowej asystę sztandarową pełnił poczet ze Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Wielichowie.