Kontakt

DYREKCJA

Grzegorz Herman

Dyrektor

(+48) 61 44 33 199

dyrektor@ckwielichowo.pl

KSIĘGOWOŚĆ

Aurelia Tic

Księgowa

(+48) 61 44 33 199

ksiegowosc@ckwielichowo.pl

DZIAŁ ORGANIZACJI IMPREZ

Paweł Michalski

Dział Organizacji Imprez

(+48) 61 44 33 199

biuro@ckwielichowo.pl

Anna Cugier

Dział Organizacji Imprez

(+48) 61 44 33 199

biuro@ckwielichowo.pl

Karol Czub

Dział Organizacji Imprez

(+48) 61 44 33 199

biuro@ckwielichowo.pl

BIBLIOTEKA

Danuta Szymkowiak

Kierownik Biblioteki

(+48) 61 44 33 096

biblioteka@ckwielichowo.pl

Alicja Ciesielska

Starszy bibliotekarz

(+48) 61 44 33 096

biblioteka@ckwielichowo.pl

Angelika Kicińska

Bibliotekarz (filia Wilkowo)

(+48) 61 44 34 327

biblioteka@ckwielichowo.pl

DZIAŁ TECHNICZNY

Iwona Machnicka

Dział Techniczny

(+48) 61 44 33 199

biuro@ckwielichowo.pl

Piotr Lajsner

Dział Techniczny

(+48) 61 44 33 199

biuro@ckwielichowo.pl